Klimaændringer og menneskenes vilkår i Danmark og Syrien