Instituttets aktiviteter set i lyset af den nuværende situation i Syrien